Стажантска програма към Администрация на Президента

Администрация на Президента предлага ежегодно стажантска програма за студенти и висшисти от различни специалности.  Продължителността на стажа е минимум един месец и се определя както в зависимост от учебния план на съответното учебно заведение, така и съобразно възможностите и ангажираността на съответните структурни звена.

Стажантите се запознават с работата на администрацията, с дейността и функциите на отделни структурни звена.

Изисквания към кандидатите за стажантите са следните: да са студенти или завършили висше образование, да владе добре български, писмено и говоримо. Приоритетно се приемат стажанти, при които провеждането на стаж е част от учебната програма.

Приемът на документи се провежда три пъти годишно:

10-20 януари

10-20 май

10-20 септември

За повече информация>>