Право на зачитане на личния живот

Заглавие: „Право на зачитане на личния и семейния живот, жилището и кореспонденцията“

Автор: Съветът на Европа/Колектив

Издателство: „Сиби“

Книгата представлява превод от д-р Красимир Кънев на ръководството на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) относно правото на зачитане на личния и семейния живот, жилището и кореспонденцията по член 8 от Европейската конвенция за правата на човека. Анализирана е и е обобщена практиката на ЕСПЧ в тази сфера. Изданието съдържа актуална съдебна практика.

Поръчайте тук >>