„Попов, Арнаудов и партньори“ търси Стажант

Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ търси Стажант/Адвокатски сътрудник.

Стажантът/Адвокатският сътрудник изготвя проекти за искови молби, въззивни и касационни жалби, писмени защити и всякакъв вид съдебни книжа. Изготвя проекти за правни становища на български и английски език, проекти за договори и нотариални актове. Изпраща писмени покани за плащане и напомнителни писма (чрез куриерски агенции и пощенски служби). Извършва преговори за изплащане на задължения към клиенти на Кантората (телефонен разговор, e-mail кореспонденция). Обработва документи и кореспонденция. Извършва работа с институции, съдебни, държавни и общински органи. Изготвя периодични доклади за съдебната практика в различни сфери на Правото. Изготвя периодични доклади за движението на възложени съдебни и изпълнителни производства.

Изисквания към кандидатите: Студент по Право със семестриално завършен втори курс, добри компютърни умения, владеенето на английски език – писмено и говоримо, се счита за предимство, мотивираност, инициативност и желание за развиване на практически умения в динамична работна среда, отговорност към изпълнението на възложените задачи, умения за работа в екип, прецизност и внимание към детайла.
Срок за подаване на документи: 20-ти октомври 2022 г.