ФЬОНИКС Фарма търси Стажант

„ФЬОНИКС Фарма” ЕООД търси стажант в „Правен отдел и съответствие“.

Целта на стажантското програма  е усвояване на практически умения в областта на правото в корпоративна среда. По време на стажа могат да се усвоят знания за бизнеса с дистрибуция на лекарства и да се придобие практически опит по специалността в международна компания с водещи позиции на пазара.

Стажантът ще се запознае с  с вътрешната организация на компанията, включително с вътрешните и специфични за отрасъла нормативни актове – европейска и национална правна рамка. Ще има възможността да се включи активно в имплементирането на нова система за работа с договори.

Стажантът ще се запознае със ситемата за работа с договори, ще изготвя правни становища относно реални работни казуси. И ще участва в подготвяне на проекти за документи, свързани с дейността на компанията.

По време на стажа, станатите имат ментори.

Изисквания: Завършен успешно трети курс специалност “Право”, владеене английски език – минимум ниво В2 и да работа свободно с MS Office;

Стажът може да е с продължителност 4 или 6 месеца и с начало юни 2022. Заетостта би могла да бъде 4ч. или 8ч. на ден.

За повече информация>>