Отнемане на незаконно придобито имущество

Заглавие: „Отнемане на незаконно придобито имущество“ – Коментар по ЗПКОНПИ

Автор: Пеню Грозев

Издателство: „Сиела“

Настоящият труд представлява коментар на уредбата за отнемането на незаконно придобитото имущество, без да се спира на всяка разпоредба, а само на онези, които, по оценката на автора, имат основно значение за практиката. Коментирани са дискусионните моменти. Правят се препоръки за усъвършенстване на уредбата. Изложен е критичен преглед на съдебни решения, като са посочени само тези, които представляват задължителна съдебна практика или имат методическо значение, включително и разрешенията по принципните въпроси, постановени по отменения закон.

За повече информация>>