Отмяна на регистрация на марка

Заглавие: „Отмяна на регистрация на марка“

Автор: Татяна Жилова

Издателство: „Сиела“

Предмет на настоящия труд е загубата на правото върху марката в резултат на поведението на нейния притежател – пасивно или недобросъвестно. Книгата представлява опит да се систематизират основанията за отмяна на регистрацията на марката, като се отчитат спецификите за различните видове марки, и последиците от отмяната.

Концепцията за закрила на марките се гради на разбирането, че защита заслужават само „живите“ марки, а не фиктивните знаци. Затова въпросите, свързани с реалното използване на марката като най-често срещаното основание за отмяна на регистрацията, са обект на особено внимание и са разгледани от практическа гледна точка. Подробно се коментира и действащата уредба на отделните производства по отмяна на регистрацията и ограничение на правата, включително с оглед на съдебната практика.