Новите положения в административното наказване

Заглавие: „Новите положения в административното наказване – Коментар на измененията и допълненията в Закона за административните нарушения и наказания от 2020 г.“

Автор: Ралица Илкова и Петя Тянкова

Издателство: „Сиела“

Изданието предлага задълбочено изследване на промените в Закона за административните нарушения и наказания от 2020 г. (обн., ДВ, бр. 109 от 22 декември 2020 г.) В книгата са разгледани систематично измененията в закона, направен е критичен преглед на съдебната практика по приложение на някои институти на административното наказване, предложено е разрешение на въпроси, които биха могли да възникнат в практиката по приложение на закона, които не са намерили нормативно разрешение.

За повече информация>>