Настаняване на дете извън семейството

Заглавие: „Настаняване на дете извън семейството“

Автор: Галина Димитрова

Издателство: „Сиела“

Предмет на изследването са предпоставките за извършване на настаняване, видовете настаняване, производството по настаняване, прекратяването на настаняването, отделните видове основания за прекратяване на настаняването извън семейството, редът, по който се прекратява настаняването, и неговите последици.

За повече информация>>