Наказателноправният отговор срещу изключително тежката престъпност – Смъртното наказание, доживотният затвор и доживотният затвор без замяна в България

Заглавие: „Наказателноправният отговор срещу изключително тежката престъпност – Смъртното наказание, доживотният затвор и доживотният затвор без замяна в България“.

Автор: Ива Пушкарова

Издателство: „Сиела“

Настоящата монография представлява изследвания върху тежките престъпления и тежките наказания, представени чрез въздействащ анализ на случаите на наложени смъртно наказание, доживотен затвор и доживотен затвор без замяна след 1951 г. Изграден е цялостен концептуален модел за индивидуализация и мотивиране на пропорционален репресивен отговор при изключително тежки престъпления, който обхваща както налагането на наказанието, така и последващото му облекчаване. Подробно са развити усложнени хипотези на конкуренция на наказания и съчетания на институти за индивидуализация, вкл. при структурни усложнения в престъплението (рецидивна, серийна, организирана, съучастническа и пр. престъпност) и необичайни признаци на извършителя.

За повече информация>>