Стажантска програма в Парламентарната асамблея на OSCE

Международния секретариат на Парламентарната асамблея на OSCE прави подбор на стажанти за работа по изследователски проекти два пъти годишно в Копенхаген или Виена.

Иницитативата е насочена към студенти от специалностите политология, право и международни отношения като предоставя възможност на 8 до 9 човека да се включат в програмата за научни изследвания за период от 6 месеца.

За стажантската програма се търсят основно завършили студенти на възраст между 21 и 26 години, с опит в иззследването и писането, владеещи отличен писмен и говорим английски език, който е работният език, а друг официален език на OSCE (френски, немски, италиански, руски или испански) е желателен, с компютърните умения за текстообработка и изследване.

Организаторите осигуряват безплатно настаняване за периода на стажа стипендия в размер на 564 евро/месечно за нуждите на стажантите. Студентите се присъединяват към Международния секретариат, за да придобият практически опит в областта на международните отношения, а Асамблеята на свой ред се възползва от повишения езиков капацитет, както и от силен научен капацитет.

Заявленията за Програмата на Международната научноизследователска стипендия на OSCE се приемат целогодишно.

Крайният срок за приемане на стаж през есента: 1 май.

Крайният срок за приемане на стаж през пролетта: 1 октомври.

За повече информация>>