Методика за решаване на казуси по наказателно право

Заглавие: Методика за решаване на казуси по наказателно право с примерни решени казуси – Учебно помагало – Част I

Автор: Пресиян Марков

Издателство: „Сиела“

Настоящото помагало обобщава дългогодишния опит на автора в обучението на студенти. Предложената методика е онагледена с казуси, които са решени чрез прилагането ѝ. Всяка стъпка е описана и обяснена, така че читателите да могат да придобият ясна представа как да използват методиката. Дават се и съвети за избягване на най-типичните грешки.

Настоящата Част І съдържа и казуси за самостоятелна работа. Решенията им са предмет на Част ІІ, която онагледява още аспекти от приложимостта на представената методика.

За повече информация>>