Лидл България търси Стажант

Лидл България търси Стажант по проект „Оптимизация на дейността в направление Право и нормативно съответствие с фокус – застраховки“.

Стажът е платен и е с продължителност от 1 юли 2021 г.  до 31 август 2021 г. Стажантите ще имат ментор, към когото да се обръщат при всеки възникнал въпрос.

Стажантът ще може да се запознае с процесите, свързани с Право и нормативно съответствие с фокус – обработване на застрахователни случаи. Запознава се със сключени застрахователни договори и обработва потенциални застрахователни случаи. Комуникира със Застрахователни компании, бизнес партньори и клиенти за уреждане на предявени претенции. Усвоява знания за процесите по изготвяне и администриране на договори. Придобива практически умения за изготвянето на дружествени документи. В края на своя стаж изготвя аргументирани предложения за оптимизации по основните дейности на базата на придобития опит по време на стажа.

Изискванията към кандидатите са следните: студент по право и завършен поне първи курс, владеене на писмено и говоримо немски език на много добро ниво, добро ниво на MS приложенията – Excel, PowerPoint, Word.

Срок за кандидатстване: 15 април 2021 г.

За повече информация>>