Изключващи обществената опасност на деянието обстоятелства по българското наказателно право – Теоретичен модел за законодателно развитие

Заглавие: „Изключващи обществената опасност на деянието обстоятелства по българското наказателно право – Теоретичен модел за законодателно развитие“

Автор: Мирослав Овчаров

Издателство: „Сиела“

Книгата представлява задълбочено и всестранно научно-практическо изследване на обстоятелствата, изключващи обществената опасност, запълвайки празнината в българската юриспрунденция, породена от досегашната липса на подобно всеобхватно проучване. Това я превръща в първата цялостна монографична разработка по темата.

За повече информация>>