Fibank търси Юрисконсулт – Правно обслужване на кредитната дейност

Първа инвестиционна банка АД търси юрисконсулт – правно обслужване на кредитната дейност, Дирекция правна.

Юрисконсултът предоставя информация и консултации по поставени правни въпроси и казуси, касаещи кредитната дейност на Банката. Изготвя становища (устни и писмени) по поставени правни проблеми и предложения за тяхното разрешаване. Съдейства на служителите на Банката при изготвяне на договори във връзка с кредитната дейност на Банката. Следи за законосъобразното учредяване на обезпеченията по предоставени кредити. Отговаря за изготвянето, изпълнението и управлението на възложени проекти. Съгласува с подписа си всички изготвени или съгласувани от него договори и документи с юридическа насоченост и съдържание

Изисквания към кандидатите: Висше юридическо образованиe, владеене на английски език (писмено и говоримо) се счита за предимство, удостоверение за правоспособност на МП, добри теоретични познания в областта на търговското и гражданското право, познаване на решения, методически указания, писма на БНБ и др.регулативни органи, опит на аналогична позиция мин. 1 г., добри компютърни умения – офис приложения (текстообработващи програми, таблици и др.), умения за работа със специализирани правно-информационни системи.

Срок за подаване на документи: 20-ти май 2022 .

За повече информация>>