Задатъкът по българското частно право

Заглавие: „Задатъкът по българското частно право“

Автор: Васил Александров

Издателство: „Сиела“

Книгата запълва празнини в проучването на това правно явление в българската правна литература, в основата на която стои докторската теза на автора – Васил Александров. Книгата е полезна както със своите обосновани теоретични постижения, така и с практико-приложните си изводи. Книгата би предизвикала интерес както у занимаващите се с научни правни изследвания, така и у практикуващи юристи.

За повече информация >>