Предизвикай: Вписванията!

Заглавие: „Предизвикай: Вписванията!“

Автор: Стоян Ставру

Издателство: „Сиела“

Сборникът предлага резултата от общите усилия на своите автори да посрещнат предизвикателствата, които действащото законодателство и актуалната съдебна практика отправя към въпросите на вписванията, разгледани в 14 статии, систематизирани в 3 тематични раздела.

За повече информация>>