Тестове и казуси по наказателен процес

Заглавие: „Тестове и казуси по наказателен процес“

Автор: Гергана Маринова, Екатерина Салкова, Янко Ройчев

Издателство: „Сиела“

Помагалото „Тестове и казуси по наказателен процес“ се състои от две части – тестови въпроси и наказателнопроцесуални казуси, като включва верните отговори на тестовите въпроси и примерни решения на казусите.

Насочено за студентите в юридическите факултети, които изучават дисциплината „Наказателнопроцесуално право“, за студентите, които се подготвят за държавен изпит по „Наказателноправни науки“, и за завършилите юристи, на които им предстои да се явят на изпити за младши магистрати и за адвокати и младши адвокати.

За повече информация>>