Необходимо съдържание на индивидуалния трудов договор

Заглавие: „Необходимо съдържание на индивидуалния трудов договор“

Автор: Нина Гевренова

Издателство: „Сиела“

Книгата  разглежда основния въпрос, който стои пред страните, решили да сключат трудов договор, а именно – какво трябва да съдържа той. Изложението аргументирано анализира кои от посочените в чл. 66, ал. 1 КТ реквизити са задължителни за договаряне, за да бъде договорът трудов по характер и дава практически съвети какво може да се договаря, как да се променя и какви са последиците от недоговарянето и от недействителността на съответния елемент. То се основава на разбирането, че института на необходимото съдържание на трудовия договор се нуждае от прочит, който не само теоретично, но и практически отчита връзката между договарянето и определянето на съдържанието на основните трудови права и задължения.

За повече информация>>