Помилването по българското наказателно право

заглавие: „Помилването по българското наказателно право и в практиката на държавния глава“

автор: Ива Пушкарова

издателство: „Сиела“

Помилването е представено чрез анализ на случаите след 1945 г. Със знания от различни хуманитарни науки е изградена единна система от критерии за преценка на приложимостта и вида на помилването, разрешаване на конкуренцията му с други правни институти и определяне на най-справедливото измежду алтернативни решения в сложни и необичайни житейски ситуации. Книгата предлага прозрения за цялостното въздействие на правната система върху осъдените и насърчава към осмисляне на значението на наказването и поправянето чрез поглед към конкретни човешки съдби и процеси в правосъдието.

Купи книгата>>