Наказателнопроцесуално право

Заглавие: „Кратък лекционен курс по Наказателнопроцесуално право“

Автори: Маргарита Чинова и Георги Митов

Издателство: „Сиела“

Последното издание на учебника на акад. Стефан Павлов по наказателен процес е от 1989 г. Оттогава са изминали повече от 30 години.

В преподаването в юридическите факултети е останала празнота поради липсата на цялостна разработка по основните въпроси на наказателнопроцесуалното право. С труда се запълва тази празнота.

Книгата е предназначена преди всичко за студентите по право в юридическите факултети като основа за усвояване на основните институти и процесуалното развитие в наказателния процес. В някои части са представени различни възгледи и някои теоретични спорове за същността и особености на отделни наказателнопроцесуални институти, както и някои бележки по историческия и сравнителноправния им поглед. Отделено е място и на съдебната практика (основно на тълкувателни решения) с цел решаване на спорни въпроси и оттам идва полезността на труда и за практикуващите юристи.

За повече информация>>