Международно право

заглавие: „Междунарородно право“

автор: Благой Видин

издателство: „Сиела“

Общата част на международното право включва източници, субекти, отговорността, уреждането на спорове, историята на международното право, като тези глави могат да се открият в почти всеки курс по международно право.

А специалната част – отделните дялове на международното право – въпросите на територията, договорите, пространствата, въпросите на правото, прилагано по време на въоръжени конфликти, правото на международните организации. Като обемът е съобразен между изискванията на учебната програма и умението кратко да се изложат най-важните теми.

Купи книгата>>