Доказването в гражданския процес

Заглавие: „Доказването в гражданския процес“ – Трето преработено и допълнено издание

Автор: Огнян Стамболиев

Издателство: „Сиела“

Преди осем години е отпечатано предходното издание на тази монография. За изминалите години практиката на съдилищата по темата се е обогатила, което налага тя да бъде взета предвид. Има и допълнителни публикации на автора по проблемите на доказването в гражданския процес, които са взети предвид. Част от въпросите са доразвити в настоящото издание.

За повече информация >>