Кеш Кредит търси Юрисконсулт

Кеш Кредит търси да назначи Юрисконсулт.

Юрисконсултът изготвя правни документи в областта на гражданското, търговското и трудовото законодателство. Предоставя правни становища и препоръки относно дейността на компанията и конкретни проекти. Представлява дружеството пред административни органи, извършва процесуално представителство по съдебни производства на територията на страната. Предоставя устни и писмени правни съвети и друга правна помощ за всички функции на компанията.

Изисквания за заемане на длъжността: Магистърска степен по право; Юридическа правоспособност; Владеене на английски език;
Отлични компютърни умения (MS Office); Свидетелство за управление на МПС и активно управление на автомобил.

Срок за подаване на документи: 04-ти август 2022 г.

За повече информация>>