Стаж в БНБ

Българската народна банка организира студентска стажантска програма. Стажовете се провеждат през периода юни-септември. Програмата е насочена към студенти от широк кръг специалности от университети с различен профил.

По време на стажа участниците имат възможност да се запознаят с дейностите и функциите на БНБ; да станат част от екипа на утвърдени специалисти; да участват в дейностите на БНБ и пр.

Изискванията към кандидатите са следните: да са докторанти или студенти в последен курс в подходящи за дейността на БНБ специалности; да имат среден успех от обучението си минимум мн. добър 4,50; да владеят английски език и др.

За повече информация>>