АСВ търси Юрисконсулт

„Агенция за събиране на вземания“ ЕАД (АСВ) търси да назначи в екипа си  служител за позицията „Юрисконсулт“ в Екип „Цесии и общи портфолиа – съдебно събиране“.

Юрисконсултът отговаря и следи за цялостното прилагане на съдебната процедура спрямо длъжниците на дружеството. Получава и обработва изпълнителни листове и съдебни книжа за регион София-град и София област. Отговаря и следи за цялостния изпълнителен процес пред Частни съдебни изпълнители/Държавни съдебни изпълнители от различни региони. Осъществява комуникация с външни контрагенти на дружеството – банки, небанкови финансови институции, телекомуникационни дружества и други. Провежда преговори с клиенти със задължения към дружеството с цел пълно погасяване на задълженията или уговаряне на план за разсрочени плащания. Извършва необходимите правни действия, както и изисква такива от Съдебните изпълнители, с оглед своевременното събиране на дължимите вземания. Отговаря за цялостната координация и систематизиране на информацията по новопридобити съдебни вземания при необезпечени цесии с дружеството.

Изисквания за позицията: Висше юридическо образование. Придобита юридическа правоспособност. Добра компютърна грамотност – MS Office.

За повече информация>>