Патентните претенции

Заглавие: „Патентните претенции“

Автор: Мария Янакиева-Златарева

Издателство: „Сиела“

Настоящата разработка има за цел да допринесе за по-лесния подход на специалистите към съставянето на претен­циите, като е особено подходяща за използване от тези от тях, които отскоро са стартирали работата си в областта на защитата на изобретенията, а и за улеснение на колегите с опит, които не са се сблъсквали с някои специфични случаи. Доколкото българското и европейското законодателство до­пуска изобретателите или предприятията да се представля­ват сами пред собствените си ведомства, насоките, дадени в настоящата книга, биха били полезни и за тях.

Изложението е изградено върху изискванията, посочени в българския Закон за патентите и регистрацията на полез­ните модели, съобразени са и са посочени и изискванията към претенциите на Европейското патентно ведомство и на Федералната служба по интелектуална соб­ственост на Руската федерация, които две ведомства са посо­чени в Договора за патентно коопериране (РСТ) като възмо­жен за избор международен проучвателен орган за заявки, подадени от български заявители. Разбира се, включени са и всички изисквания, посочени в този договор.

За повече информация>>