Archive Нови книги

24 Ное.
0

Търговски дружества

Заглавие: „Търговски дружества“ Автор: Николай Колев Издателство: „Труд и Право“ Книгата представлява обхватен и детайлен синтез и коментар на практиката на ВС и ВКС по въпросите на търговските дружества и търговския регистър. В нея може да намерите практика по фирмени, ...

Виж още
11 Ное.
0

Световете на Кристиан

Заглавие: „Световете на Кристиан“ Съставител: Галя Йончева Художник: Кирил Златков Издателство: „Сиби“ „Световете на Кристиан“ е четвъртата книга от поредицата, посветена на значимия юрист, интелектуалец и будител Кристиан Таков. В нея читателят ще се докосне до живота и личността му, пречупени и ...

Виж още
05 Ное.
0

Наказателноправният отговор срещу изключително тежката престъпност – Смъртното наказание, доживотният затвор и доживотният затвор без замяна в България

Заглавие: „Наказателноправният отговор срещу изключително тежката престъпност – Смъртното наказание, доживотният затвор и доживотният затвор без замяна в България“. Автор: Ива Пушкарова Издателство: „Сиела“ Настоящата монография представлява изследвания върху тежките престъпления и тежките наказания, представени чрез въздействащ анализ на случаите на ...

Виж още
02 Ное.
0

Списание „Общество и право“

Стартира кампанията за абонамент за списание „Общество и право“ –  2022 г. Главен редактор: Владислав Славов. Заместник главен редактор: Кети Бозукова . Издание на Съюза на юристите в България. Цената е 60 лв. за 10 книжки, в които ще намерите актуални и полезни статии, информация ...

Виж още
22 окт.
0

Разпит на свидетел в досъдебното производство

Заглавие: „Разпит на свидетел в досъдебното производство“ Автор: Невена Русева Издателство: „Сиела“ В книгата са поставени за обсъждане исто­рическите аспекти, свързани с възникване и развитие на раз­пита на свидетел в наказателното производство като способ за доказване; извършен е анализ на ...

Виж още
14 окт.
0

Дружествен дял в ООД

Заглавие: „Дружествен дял в ООД“ Автор: Маргарита Балабанова Издателство: „Сиела“ Трудът е първото изследване в българската правна литература, което е посветено изцяло на дружествения дял в ООД. Изяснена е същността на дружествения дял и същият е разграничен от сходни институти. ...

Виж още
23 сеп.
0

Залогът на търговско предприятие

Заглавие: „Залогът на търговско предприятие“ Автор: Георги Валентинов Георгиев Издателство: „Сиела“ Трудът е посветен на залогът на търговско предприятие. Анализирани са основните елементи, засягащи обезпечението, което се отличава от всички други видове обезпечения – съставът на заложеното предприятие и обхватът на ...

Виж още
09 сеп.
0

Въпроси на административния процес

Заглавие: „Въпроси на административния процес“ Автор: Веселина Канатова-Бучкова Издателство: „Сиби“ Трудът представлява изследване на производствата, уредени в  АПК и ЗАНН. Разгледани са всички фази на административния и административнонаказателния процес – административните производства по издаване на административни актове и установяване и налагане ...

Виж още
27 авг.
0

Отнемане на незаконно придобито имущество

Заглавие: „Отнемане на незаконно придобито имущество“ – Коментар по ЗПКОНПИ Автор: Пеню Грозев Издателство: „Сиела“ Настоящият труд представлява коментар на уредбата за отнемането на незаконно придобитото имущество, без да се спира на всяка разпоредба, а само на онези, които, по ...

Виж още
15 авг.
0

Учебник по търговско право. Част 1. Търговци

Заглавие: „Учебник по търговско право. Част 1. Търговци“ Автор: Огнян Герджиков Издателство: „Труд и право“ Изданието изследва изчерпателно правния статут, правомощията и действията на търговците, съобразно българското търговско право и  Търговския закон. Той е предназначен за студентите по право и ...

Виж още
567