Archive Нови книги

09 ян.
0

Водене на чужда работа без възлагане в Българското облигационно право

Заглавие: „Водене на чужда работа без възлагане в Българското облигационно право“ Автор: Светослав Иванов Издателство: ИК „Проф. Петко Венедиков“ Настоящата монография има за предмет възникването, действието и прекратяването на задължението на управителя на чужда работа и на задължението на господаря на работата от ...

Виж още
06 ян.
0

Бежанско право

Заглавие: „Бежанско право“ Автор: Илиана Савова Издателство: „Сиби“ Тази книга е опит за систематизиран анализ на правната уредба и практика в областта на убежището и международната закрила на бежанците. Разгледани са общите положения на бежанското право и неговото място в правната ...

Виж още
30 Дек.
0

Административноправен режим относно хората с увреждания в българското законодателство

Заглавие: „Административноправен режим относно хората с увреждания в българското законодателство“ Автор: Илияна Митева Издателство: „Сиела“ Изданието представлява задълбочено изследване на административноправния режим относно хората с увреждания у нас и по-конкретно на ЗХУ и ЗЛП, в сила от 2019 г. Чрез кратко ...

Виж още
24 Дек.
0

Прекратяване на договора за наем

Заглавие: „Прекратяване на договора за наем“ Автор: Николай Стоянов Издателство: „Сиела“ Книгата обхваща основните хипотези за прекратяване на гражданскоправната сделка договор за наем. Детайлно са разгледани терминологичният апарат, историческото развитие, общите и специалните основания за прекратяване, моментът на прекратяване на договора ...

Виж още
21 Дек.
0

Съкратеното съдебно следствие в българския наказателен процес

Заглавие: „Съкратеното съдебно следствие в българския наказателен процес“ Автор: Вероника Бозова Издателство: „Сиела“ Трудът се фокусира върху целите и същността на института, проследено е историческото му развитие и е направено разграничение на съкратения процес от останалите производства, отклоняващия се от общия ...

Виж още
10 Дек.
0

Европейски стандарти относно статута на прокурорите

Заглавие: „Европейски стандарти относно статута на прокурорите“ Съставител и преводач: Иванка Иванова Издателство: „Сиби“ Книгата съдържа превод на български език на десет акта, приети от различни органи в системата на Съвета на Европа, които се отнасят до правното положение на ...

Виж още
06 Дек.
0

Новите положения в административното наказване

Заглавие: „Новите положения в административното наказване – Коментар на измененията и допълненията в Закона за административните нарушения и наказания от 2020 г.“ Автор: Ралица Илкова и Петя Тянкова Издателство: „Сиела“ Изданието предлага задълбочено изследване на промените в Закона за административните нарушения ...

Виж още
01 Дек.
0

Събрание на кредиторите в производството по несъстоятелност

Заглавие: „Събрание на кредиторите в производството по несъстоятелност“ Автор: Наталия Андреева Издателство: Сиела Книгата проследява възникването и формирането на събранието на кредиторите като колективен орган в производството по универсално принудително изпълнение от Древността до днес, като е анализирано мястото на кредиторите и ...

Виж още
24 Ное.
0

Търговски дружества

Заглавие: „Търговски дружества“ Автор: Николай Колев Издателство: „Труд и Право“ Книгата представлява обхватен и детайлен синтез и коментар на практиката на ВС и ВКС по въпросите на търговските дружества и търговския регистър. В нея може да намерите практика по фирмени, ...

Виж още
11 Ное.
0

Световете на Кристиан

Заглавие: „Световете на Кристиан“ Съставител: Галя Йончева Художник: Кирил Златков Издателство: „Сиби“ „Световете на Кристиан“ е четвъртата книга от поредицата, посветена на значимия юрист, интелектуалец и будител Кристиан Таков. В нея читателят ще се докосне до живота и личността му, пречупени и ...

Виж още
3456