Archive Нови книги

25 авг.
0

Патентните претенции

Заглавие: „Патентните претенции“ Автор: Мария Янакиева-Златарева Издателство: „Сиела“ Настоящата разработка има за цел да допринесе за по-лесния подход на специалистите към съставянето на претен­циите, като е особено подходяща за използване от тези от тях, които отскоро са стартирали работата си ...

Виж още
22 авг.
0

Гражданска отговорност на възложителя по чл. 49 ЗЗД за вреди, причинени от изпълнител

Заглавие: „Гражданска отговорност на възложителя по чл. 49 ЗЗД за вреди, причинени от изпълнител“ Автор: Ивайло Тосков Издателство: „Сиби“ Монографичното издание, посветено на института на отговорността на възложителя по чл. 49 от Закона за задълженията и договорите за вреди, причинени ...

Виж още
02 авг.
0

Защо наказваме

Заглавие: „Защо наказваме?“ Автор: Мирослава Манолова Издателство: „Сиела“ „Книгата пояснява в дълбочина връзката между общата цел на наказанието (дефинирането на която е предназначено да отговори на въпроса защо въобще е необходимо да го има) и непосредствените цели на наказанието (дефинирането ...

Виж още
01 авг.
0

Самопризнанието в българския наказателен процес

Заглавие: „Самопризнанието в българския наказателен процес“ Автор: Цветомир Панчев Издателство: „Сиела“ „Прегледът на нормативната регламентация и значение на самопризнанието в наказателния процес в исторически ракурс показва неговата противоречива природа и функции. Така например, в обвинителния наказателен процес обвиняемият е основен ...

Виж още
25 юли
0

Стопанската непоносимост и непреодолимата сила

Заглавие: „Стопанската непоносимост и непреодолимата сила“ Автор: Ясен Николов Издателство: „Сиела“ Книгата е разделена на две части, първата посветена на института на стопанската непоносимост, а втората – на непреодолимата сила. Двата института се явяват много близки, следват една и съща ...

Виж още
16 май
0

Сила на пресъдено нещо в гражданския процес – Трето издание

Заглавие: „Сила на пресъдено нещо в гражданския процес“ – Трето издание Автор: Живко Сталев Издателство: „Сиела“ Изданието на книгата се посвещава на 110-ата годишнина от рождението на проф. д.ю.н. Живко Сталев. Настоящата монография обхваща следните основни въпроси: същност на силата ...

Виж още
16 май
0

Нормативната сила на фактическото – Трето издание

Заглавие: „Нормативната сила на фактическото“- Трето издание Автор: Живко Сталев Издателство: „Сиела“ Изданието на книгата се посвещава на 110-ата годишнина от рождението на проф. д.ю.н. Живко Сталев. „Този труд е плод на дълъг размисъл. Той започна с първите ми научни ...

Виж още
16 май
0

Тревога и надежда

Заглавие: „Тревога и надежда“ Автор: Валентин Брайков Издателство: „Сиби“ „След 45 адвокатски години един легионер – ветеран от Софийската колегия, сваля шлема си, за да сподели с другарите си по  оръжие (а и не само) личната си равносметка от множество ...

Виж още
10 май
0

Свободата на религията и наказателното право

Заглавие: „Свободата на религията и наказателното право“ Автор: Николета Кузманова Издателство: „Изток-Запад“ Фокусът на настоящото научно изследване е към един специфичен аспект от правната уредба на свободата на религията – значението на наказателното право в нея. Анализът се основава на ...

Виж още
10 май
0

Учебно помагало по наказателен процес

Заглавие: „Учебно помагало по наказателен процес“ Автор: Герасим Геров Издателство: „Нова звезда“ Целта на книгата е да подпомогне настоящите студенти, курсанти и обучаеми при провеждане на текущия учебен процес, както и при подготовката за семестриални и държавни изпити. То може ...

Виж още
2346