Преди време Ви запознахме с брой 1 на списание „Медицинско право и здравеопазване“. Периодиката на списанието е тримесечно издание. Първият му брой беше на най-актуалната тема, а именно борбата с пандемията от Ковид-19. Статиите съдържат правни изследвания по важни актуални правни въпроси, породени от особената ситуация, която изисква мобилизиране и на правните ресурси, с цел подпомагане законодателството и неговото прилагане.

В редакционната колегия влизат:

 • Проф. д-р Дарина Зиновиева
 • Проф. д-р Иван Тодоров
 • Проф. д.ю.н. Живко Драганов
 • Проф. д-р Огнян Герджиков
 • Проф. д-р Параскева Стаменова, д.м.н.

В края на 2020 г. Юридическо дружество по медицинско право и здравеопазване подготви брой 2 на списанието.

Настоящият брой започва с интервю с председателя на Шесто отделение на Върховния административен съд – съдия Любомир
Гайдов, който споделя личното си мнение по най-актуалните спорове, свързани със сферата на здравеопазване.

В брой 2 са поместени и три статии:

 • „Правото на осигуряване на помощни средства, приспособления и съоражения и медицински изделия на хора с увреждания в българското законодателство“
 • „Правно регулиране на правата на лекарите и медицинските специалисти по време на пандемия“
 • „Използване на изкуствен интелект (AI) и съвременните платформи за дигитална комуникация за подобряване на ежедневното общуване с пациентите и тяхната удовлетвореност“

Редакционната колегия е подбрала и две решения от актуалната съдебна практика: 

 • Решение № 15/17 ноември 2020 г. на Конституционен съд, касаещо проследяване на трафични мобилни данни на лица, които са се отклонили от задължението си да изпълнят карантина
  или изолация, наложена поради Ковид-19
 • Решение № 10409/София, 29.07.2020 на Върховен административен съд относно дискриминационни въпроси, свързани с отказ от задължителна ваксина и взаимовръзката с други права, също би представлявало интерес за юристите в сферата на здравеопазването.

В този брой на списанието са публикувани и така нар. обобщени синтезирани анализи на актове на изпълнителната власт /централна и местна/, свързани с пандемията, предизвикана от КОВИД-19 за периода – юли-ноември 2020 г.

И накрая списанието информира аудиторията си за проведения на доброволни начала от сдружението Уебинар на 17 ноември 2020 г. по гражданскоправни, публичноправни и международноправни въпроси, свързани с актуалните към момента правни аспекти относно борбата с пандемията. Целта на уебинара е била да се подпомогне законодателството, както и да се дискутират и търсят оптимални варианти за справяне с кризата, с цел максимална съпричастност на всички юристи в сферата на медицинското право и здравеопазване.

Тук можете да прочетете брой 2