Днес ви срещаме с един гост, който не е възпитаник на ЮФ на УНСС, но прие поканата на Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС да вземе участие в третото издание на Кариерния форорум „Седмица на юриста“, който сдружението проведе наскоро в УНСС.

Адв. Галин Илиев Попов бе специален гост-лектор на събитието и предизвика силен интерес у участниците. Той завършва юридическото си образование през 1992 г., а няколко години по-късно основава кантората си, която днес се разраства до Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“, в което е Главен управляващ съдружник, с екип от над 50 професионалисти.

Въпрос: Разкажете за себе си и професионалното си развитие.

Галин П.: Намерих страстта в тази професия няколко години след като започнах. Постепенно я превърнах в начин на живот, особено след като създадох кантората през 1998 г.  Имах шанса в годините между ‘92 и ‘98 да осъзная разликата между това да си адвокат и това, да даваш услугата от името на голяма организация. Това осмисли и придаде нов ракурс на дейността. Кантората е водеща в областта на работата с публични възложители по теми като електронно управление, електронно правосъдие, анализи, сравнителни анализи, функционални анализи, нормотворчество, обществени поръчки, събиране на вземания, корпоративно право, процесуално представителство, консултации, данъчно право и др.

Въпрос: Основател сте на една от най-големите и модерно развиващи се кантори в страната, смятате ли, че съвременните технологии, подпомагайки работата на юристите, намаляват значимостта на ролята им, или напротив правят работата им по-ползотворна и успешна?  

Галин П.: Смятам, че човешкият фактор е от основно значение в творческата юридическа работа. В тази, свързана със събирането и обработка на формална информация- да, технологиите ще навлизат бурно в следващите години под формата на изкуствен интелект, роботизация и уеднаквяване на процесите.

Въпрос: Като работодател смятате ли, че юристите обучавали се в Юридически факултет на УНСС притежават необходимите качества, за да бъдат конкурентоспособни на пазара на труда?

Галин П.: Да, намирам колегите, които завършват факултета за изключително подготвени и способни да започнат професионалното си развитие в юридическите професии.

Въпрос: С какви предизвикателства сте се сблъсквали в професионалното си развитие? Кое определяте като най-голям успех на адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори”, кои са силните Ви страни?

Галин П.: Въпросът е труден. Кантората  е на пазара 22 години и има зад гърба си огромно портфолио от клиенти, юридически случаи, сделки и дела. Все пак най-голямото предизвикателство е създаването, стабилизирането и поддържането на доверието в екипа и клиентите. Както и пазарното позициониране.

Въпрос: Как се гради колегиалността и работните отношения между адвокатите в работната среда?

Галин П.: Като даваш доверие на кредит и не очакваш да ти бъде върнато с лихви.

Въпрос: Как виждате бъдещото развитие на адвокатската професия в динамично променящия се свят, преминаването към дигитална среда на комуникация и същевременно големия брой дипломиращи се юристи?Бихте ли ни разказали малко повече за един от Вашите служители – роботът Папи?

Галин П.: Все повече ще се търсят звездите на професията – тези колеги, които успяват от една страна да постигнат изключително висока експертиза в дадени области и които постигайки я от друга страна, успяват да се позиционират така на пазара, че търсенето на този вид експертиза да е насочено именно към тях.

Папи е идея на Кантората от известно време и преди година стана факт – той прави именно това, за което говорих преди марко – изземва формалните функционалности и ги върши сам, като съответно уведомява „работодателите“ си за движението им. Така за колегите остава именно творческата част от работата.

Въпрос: Кое качество определяте като истински важно за успешния и добър адвокат?

Галин П.: Възможността да продуцира доверие и компетентност.

Въпрос: Има ли нови изисквания към адвокатите, които се налагат в световен план?

Галин П.: Мисля, че до тук очертах някои от тях. В допълнение бих посочил и нуждата от сериозна социална чувствителност и интелигентност в колегите.

Въпрос: Какви са съветите Ви за успех към младите хора, които тепърва прекрачват прага на университета?

Галин П.: Да се интересуват задълбочено както от знанията, които им предстоят, така и от света и случващото се в него. Двете са свързани.

Въпрос: Запознати ли сте с дейността на Алумни клуба и смятате ли за полезни инициативите му, целящи създаване на връзка между бивши и настоящи възпитаници на Юридически факултет на УНСС?

Галин П.: Не съм запознат с подробности, но намирам случващото се за изключително полезно и приятно.