„Интернешънъл Асет Банк“ АД търси да назначи в екипа си Юрисконсулт, дирекция „Проблемни кредити“, ЦУ.

Юрисконсултът участва в подготовката и изпълнението на план за реализация на вземанията. Оказва съдействие на клонова мрежа по събирането на рискови експозиции. Изготвя обобщен правен анализ на длъжника, като извършва проучвания и контактува с външни институции. Образува изпълнителни дела, извършвате необходимите правни действия и изисквате такива от съдебния изпълнител за своевременно събиране на дължимите вземания. Изготвя искови молби, отговори на искови молби, жалби срещу постановени съдебни актове, становища и възражения по образувани граждански дела, осъществява процесуално представителство по граждански и изпълнителни дела. Осъществява процесуално представителство във връзка с реализацията на вземанията.

Изисквания за заемане на длъжността: Висше юридическо образование, професионален опит на подобна позиция, опит в банкова институция се счита за предимство, добра компютърна грамотност – MS Office, владеене на английски език – предимство, шофьорска книжка – категория „В” (активен шофьор).

Срок за кандидатстване по обявата: До 27-ми януари 2022 г.

За повече информация>>