Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“ търси да присъедини към екипа си:

1.Адвокат, с най-малко 2 години стаж след придобиване на правоспособност;
2.Юрист, с поне една година стаж след придобиване на правоспособност.

Изисквания за заемане на съответната длъжност: Отличен писмен и говорим английски език, способност за работа в екип, инициативност, аналитично мислене и отговорност.

Дружеството предлага възможност за дългосрочна професионална реализация и развитие.

Срокът за кандидатстване по съответната обява е 30 септември 2021 г., с мотивационно писмо, CV и копие от диплома за завършено висше образование, включително справка за резултати от семестриални изпити, като се посочва позицията, за която се кандидатства.

За повeче информация>>