Заглавие:  „Финансово/Бюджетно право“ – (Седмо преработено и актуализирано издание) – Кратък курс – Казуси

Автор: Иван Стоянов

Издателство: „Сиела“

Трудът е съкратена и същевременно обогатена версия на учебника по финансово/бюджетно право – той обхваща и изяснява в синтезиран вид основните институти на финансовото/бюджетното право, както и съдържа казуси с техните решения. Изданието може да се ползва не само от студенти – юристи и икономисти, но и от докторанти, специалисти от практиката.

За повече информация>>