Кариерен форум „Седмица на юриста“

Сдружение „Алуми клуб на завършилите ЮФ при УНСС“ ОРГАНИЗИРА за пета поредна година: Професионална ориентация насочена към студентите по „Право“ на УНСС - "Седмица на юриста". Форумът „Седмица на юриста“ ще се проведе под патронажа на проф. д-р Димитър Димитров, Ректор на Университета за национално и световно стопанство и със съдействието на Юридически факултет на УНСС и Междууниверситетски център за развитие на кариерата на УНСС. ЦЕЛ: Целта на форума е да се съдейства на бъдещите юристи, обучаващите се в специалност „Право“ в УНСС да формират посоката на своята професионална реализация. За да се изпълни заложената цел са поканени: Лектори –ВИЖ ОЩЕ

Read More