Следдипломна квалификация: „Корпоративно нормативно съответствие“

Следдипломна квалификация: „Корпоративно нормативно съответствие“ Продължителност: 2 семестъра Форма на провеждане: модулна, съботно-неделна присъствено в ИСК/онлайн платформата Тиймс Цена на курса: 1690 лв. Анотация Програмата е предназначена за широк кръг от специалисти, които имат интереси в областта на нормативното корпоративно съответствие, в това число служители по съответствие, адвокати, юрисконсулти, вътрешни одитори, специалисти в оценката и управлението на риска, служители в банкови и финансови институции и др. Учебният план е съобразен с новите регулаторни изисквания и течения в сферата на нормативното корпоративно съответствие както у нас, така и на глобалните пазари. Учебен план: Първи семестър: Основи на съответствието Трансгранични санкционни режими Докладване наВИЖ ОЩЕ

Read More