Специализиран курс по Съответствие (Compliance)

Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС и Институт за следдипломна квалификация при УНСС организират  "Специализиран курс по Съответствие (Compliance)" - „Подаване на сигнали за нередности (whistleblowing) и извършване на вътрешни разследвания. Основни аспекти на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и Съвета относно защита на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на съюза“. Поддържането на канали за докладване на нередности и извършването на вътрешни разследвания са ключови елементи на всяка Програма за съответствие. Те са във фокуса на все повече национални и чуждестранни регулатори. Същевременно правната рамка, уреждащата докладването на нередности, бе развита и надградена с приетата през 2019ВИЖ ОЩЕ

Read More