Международна научна конференция „Основни права и медицинско право“

Институтът за държавата и правото при Българската академия на науките организира еднодневна международна научна конференция "Основни права и медицинско право" на 26 май 2021 г. в гр. София. Събитието ще бъде посветено на основните права в сферата на здравеопазването, медицинското право, биоправото и биоетиката, както и на медицинските правни проблеми в гражданското, публичното, наказателното и международното право. Работните езици на конференцията са български и английски. Конференцията е предвидена да се проведе при спазване на противоепидемични мерки в хибриден формат – както с възможност за физическо присъствие, така и с онлайн достъп. Всички допуснати до участие в научната конференция доклади ще бъдатВИЖ ОЩЕ

Read More