Национален конкурс за награди за право и икономика „Д-р Илко Ескенази“

Зарежда Събития
  • Това събитие е минало събитие.
Описание

Мемориален фонд „Д-р Илко Ескенази” към Международна фондация „Св. св. Кирил и Методий” обявява национален конкурс за присъждане на награди за право и икономика „Д-р Илко Ескенази” с предвидена парична награда.

Конкурсът има за цел да отличи по един писмен труд в областите „Право” и „Икономика”, свързан с членството на България в ЕС.

Представените разработки трябва да са съдържателни, да третират актуален проблем, свързан с правото и политиките на ЕС и на Република България. Разработките трябва да са насочени към:

Съдебно сътрудничество в областта на дружественото право в ЕС. Електронно правосъдие и електронни доказателства – приложението им в гражданския процес в ЕС. Правни проблеми във връзка с присъединяването на България къмЕврозоната. Държавната помощ съгласно правото на ЕС. Правни въможности за прекратяване или изменение на задължения като резултат от действието на извънредно положение и на извънредни мерки. Допустимост, основание и регулация на ограничения на правата на юридическите субекти в обществен интерес. Споразумение за оттегляне между ЕС и Обединеното Кралство.  Договор ЕС Китай.

Конкурсът е предназначен за юристи и икономисти, ненавършили 35 години към 1 януари 2021 година, както и за студенти в юридическите и икономическите специалности.

Оценяването на представените трудове се извършва от комисия от видни специалисти по тематиката на конкурса. Комисията се назначава от председателя на МФ „Св. Св. Кирил и Методий“ по предложение на управителния съвет на Мемориален фонд „Д-р Илко Ескенази“ .

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса: 26 април 2021 г.

За повече информация>>

Начало - Край

апр. 26, 2021 - апр. 26, 2021

Начален час - Краен час

00:00 - 23:59

Етикети

Организатор

Мемориален фонд „Д-р Илко Ескенази”

Сподели