Международна научна конференция „Основни права и медицинско право“

Зарежда Събития
Описание

Институтът за държавата и правото при Българската академия на науките организира еднодневна международна научна конференция „Основни права и медицинско право“ на 26 май 2021 г. в гр. София.

Събитието ще бъде посветено на основните права в сферата на здравеопазването, медицинското право, биоправото и биоетиката, както и на медицинските правни проблеми в гражданското, публичното, наказателното и международното право.

Работните езици на конференцията са български и английски.

Конференцията е предвидена да се проведе при спазване на противоепидемични мерки в хибриден формат – както с възможност за физическо присъствие, така и с онлайн достъп. Всички допуснати до участие в научната конференция доклади ще бъдат публикувани в специално издание, след одобрение от редакционна колегия.

Таксата за участие като слушател е в размер на 30 лева.

Таксата за участник, представящ доклад, е в размер на 30 лева при ранна регистрация до 16 април 2021 г., а от 17 април 2021 до 10 май 2021 г. – в размер на 50 лева – обикновена регистрация.

Краен срок за подаване на заявка за участие: 10 май 2021 г.

За повече информация последвайте следния линк>>

Начало - Край

май 26, 2021 - май 26, 2021

Начален час - Краен час

00:00 - 23:59

Етикети

Организатор

Институтът за държавата и правото при Българската академия на науките

Сподели