Специализиран курс по Съответствие (Compliance)

Зарежда Събития
 • Това събитие е минало събитие.
Описание

Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС и Институт за следдипломна квалификация при УНСС организират  „Специализиран курс по Съответствие (Compliance)“ – „Подаване на сигнали за нередности (whistleblowing) и извършване на вътрешни разследвания. Основни аспекти на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и Съвета относно защита на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на съюза“.

Поддържането на канали за докладване на нередности и извършването на вътрешни разследвания са ключови елементи на всяка Програма за съответствие. Те са във фокуса на все повече национални и чуждестранни регулатори. Същевременно правната рамка, уреждащата докладването на нередности, бе развита и надградена с приетата през 2019 г. европейска директива за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения на правото на ЕС. Директивата задава задължителни насоки, които следва да бъдат имплементирани и в националното ни законодателство. Ето защо, правните субекти в частния и публичния сектор следва да бъдат информирани какви са изискванията на новата директива.

От специализирания курс можете да научите:

 • Кои са задължителните елементи на Програмата за съответствие;
 • Каква е същността на докладването на нередности (Whistleblowing);
 • Какво представляват каналите за докладване на нередности;
 • Как следва да се извършват вътрешни разследвания при сигнали за нередности;
 • Каква защита трябва да се предостави на лицата, докладващи за нередности;
 • Предприемане на мерки за справяне с нередностите;
 • Основни аспекти на директивата за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения на правото на ЕС;
 • Предизвикателства пред имплементирането на директивата в България и други страни от ЕС.

Кои ще бъдат лекторите?

 • Иван Димитров, бивш възпитаник на ЮФ към УНСС, който заема позицията Global Compliance Officer и има значителен опит в изграждането, подобряването и управлението на Compliance програми в големи корпоративни структури в страната и чужбина;
 • Радостина Младенова, бивш възпитаник на ЮФ към УНСС, която заема позицията Senior Compliance Expert с богат опит в установяването и извършването на вътрешни разследвания в сектора на телeкомуникациите и застраховането.

Кога и къде а ще се проведе курсът?

Обучението ще се проведе на 04 юни 2022 г. между 10:00 часа и 14:30 часа. Предвидено е събитието да се проведе онлайн през платформата MS Teams. Има възможност и за присъствено участие в сградата на Институтът за следдипломна квалификация към УНСС, гр. София, бул. „Климент Охридски“.

Организация на обучението:

Лекторите са предвидили както теоретична, така и практическа част, в която ще бъдат разгледани конкретни казуси и ще бъдат демонстрирани определени технически решения за докладване на нередности. На участниците в курса ще бъдат раздадени предварително подготвени материали по темата.

За кого е подходящо обучението?

Курсът е подходящ за служители, заемащи позиции в областта на юридическите услуги, compliance, управление на риска, вътрешни процеси, одит, както и за студенти, проявяващи интерес към материята.

Записване:

Краен срок за записване: 02 юни 2022 г.

Цената на курса е 150 лева.

При ранно записване до 20.05.2022 г.: 100 лева;

За членове на „Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС“: 100 лева.

За допълнителна информация и записване:

Вангелия Вангелова, тел: 0882 668 940, е-mail: v.vangelova@ips.bg

За повече информация>>

Начало - Край

юни 04, 2022 - юни 04, 2022

Начален час - Краен час

10:00 - 14:30

Етикети

Сподели