Следдипломна квалификация: „Корпоративно нормативно съответствие“

Зарежда Събития
 • Това събитие е минало събитие.
Описание

Следдипломна квалификация: „Корпоративно нормативно съответствие“

Продължителност: 2 семестъра

Форма на провеждане: модулна, съботно-неделна присъствено в ИСК/онлайн платформата Тиймс

Цена на курса: 1690 лв.

Анотация

Програмата е предназначена за широк кръг от специалисти, които имат интереси в областта на нормативното корпоративно съответствие, в това число служители по съответствие, адвокати, юрисконсулти, вътрешни одитори, специалисти в оценката и управлението на риска, служители в банкови и финансови институции и др. Учебният план е съобразен с новите регулаторни изисквания и течения в сферата на нормативното корпоративно съответствие както у нас, така и на глобалните пазари.

Учебен план:

Първи семестър:

 1. Основи на съответствието
 2. Трансгранични санкционни режими
 3. Докладване на нарушения на нормативни актове и вътрешни политики. Извършване на вътрешни разследвания
 4. Правна защита на личните данни в ЕС
 5. Антикорупционно законодателство и корпоративни антикорупционни практики

 Втори семестър:

 1. Оценка и управление на риска, свързан с бизнес партньори
 2. Мерки срещу изпиране на пари и финансиране на тероризъм
 3. Защита на конкуренцията
 4. Нормативно съответствие. Екологично, социално и корпоративно управление
 5. Национални санкционни режими

Документи: След успешно приключване на обучението на всеки курсист ще бъде издадено Свидетелство за професионална квалификация „Корпоративно нормативно съответствие“ от Института за следдипломна квалификация.

Локация: Обучениeто се провежда присъствено в сградата на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс.

За допълнителна информация и записване: Вангелия Вангелова, тел: 0882 668 940, 0894 272 111, е-mail: v.vangelova@ips.bg

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

– ЗАЯВЛЕНИЕ

– ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР

Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк

BIC на банката – UNCRBGSF

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Обучение по „Корпоративно нормативно съответствие“

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 31-ВИ ОКТОМВРИ 2022 Г.

СТАРТЪТ НА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ: „КОРПОРАТИВНО НОРМАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ“ ЩЕ БЪДЕ ПРЕЗ НАЧАЛОТО НА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2022 Г.

За повече информация>>

Каталог на специализацията

Начало - Край

окт. 31, 2022 - окт. 31, 2022

Начален час - Краен час

00:00 - 23:59

Етикети

Сподели