Следдипломна квалификация: „Корпоративно нормативно съответствие“

Зарежда Събития
Описание

Следдипломна квалификация: „Корпоративно нормативно съответствие“

Продължителност: 2 семестъра

Форма на провеждане: модулна, съботно-неделна присъствено в ИСК/онлайн платформата Тиймс

Цена на курса: 1690 лв.

Анотация

Програмата е предназначена за широк кръг от специалисти, които имат интереси в областта на нормативното корпоративно съответствие, в това число служители по съответствие, адвокати, юрисконсулти, вътрешни одитори, специалисти в оценката и управлението на риска, служители в банкови и финансови институции и др. Учебният план е съобразен с новите регулаторни изисквания и течения в сферата на нормативното корпоративно съответствие както у нас, така и на глобалните пазари.

Учебен план:

Първи семестър:

  1. Основи на съответствието
  2. Трансгранични санкционни режими
  3. Докладване на нарушения на нормативни актове и вътрешни политики. Извършване на вътрешни разследвания
  4. Правна защита на личните данни в ЕС
  5. Антикорупционно законодателство и корпоративни антикорупционни практики

 Втори семестър:

  1. Оценка и управление на риска, свързан с бизнес партньори
  2. Мерки срещу изпиране на пари и финансиране на тероризъм
  3. Защита на конкуренцията
  4. Нормативно съответствие. Екологично, социално и корпоративно управление
  5. Национални санкционни режими

Документи: След успешно приключване на обучението на всеки курсист ще бъде издадено Свидетелство за професионална квалификация „Корпоративно нормативно съответствие“ от Института за следдипломна квалификация.

Локация: Обучениeто се провежда присъствено в сградата на ИСК, като има възможност и за дистанционно участие чрез онлайн платформата Тиймс.

За допълнителна информация и записване: Вангелия Вангелова, тел: 0882 668 940, 0894 272 111, е-mail: v.vangelova@ips.bg

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

– ЗАЯВЛЕНИЕ

– ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР

Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк

BIC на банката – UNCRBGSF

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Обучение по „Корпоративно нормативно съответствие“

За повече информация>>

Каталог на специализацията

Начало - Край

сеп. 10, 2022 - окт. 09, 2022

Начален час - Краен час

08:00 - 17:00

Етикети

Сподели