Стажове и работа

Европейската сметната палата организира стажантска програма, която се провежда три пъти годишно. Eвропейската сметна палата отговаря за одита на финансите на ЕС. Като външен одитор на ЕС тя спомага за ...

Търговска Банка Д предлага Стажантска програма в различни направления. Програмата предлага възможността стажантите да се запознаят с дейността на структурите в Централното управление или с организацията на работата във финансовите ...

Международния секретариат на Парламентарната асамблея на OSCE прави подбор на стажанти за работа по изследователски проекти два пъти годишно в Копенхаген или Виена. Иницитативата е насочена към студенти от специалностите политология, ...

Администрация на Президента предлага ежегодно стажантска програма за студенти и висшисти от различни специалности.  Продължителността на стажа е минимум един месец и се определя както в зависимост от учебния план на ...

Стаж в БНБ

Стажове и работа

Българската народна банка организира студентска стажантска програма. Стажовете се провеждат през периода юни-септември. Програмата е насочена към студенти от широк кръг специалности от университети с различен профил. По време на стажа ...

456