Стажове и работа

„Овергаз мрежи“ АД търси да назначи Юрисконсулт „Търговско право“. Юрисконсултът изготвя становища по правни въпроси, свързани със законосъобразното прилагане на ЗОП, ТЗ, ЗЗД; участва в изготвянето на документи за провеждане ...

Министерство на финансите обявява конкурс за заемане на длъжността „юрисконсулт“ в дирекция „Съдебна защита“. Юрисконсултът осъществява подготовката по международни арбитражни производства, страна по които е държавата; осъществява процесуалното представителство на ...

Съвет за електронни медии обявява конкурс за заемане на длъжността Старши юрисконсулт, дирекция „Лицензионни, регистрационни, правни режими и международна дейност“. Старши юрисконсултът оказва правна помощ за законосъобразно изпълнение правомощията на ...

А1 обявява стажантска програма в направление „Правна и регулаторна политика“. Стажантската програма е целогодишна, стажът е заплатен, а продължителността му може да бъде от 1 до 6 месеца. Основните дейности, ...

Европейският парламент предлага два вида стажове: стажове в Генералния секретариат (стажове „Робер Шуман“) и стажове към членове на Европейския парламент. Стажовете „Робер Шуман“ са платени и се провеждат на едно от ...

Банка ДСК обявява Стажантска програма „ДСК Старт в кариерата“. Стажът е платен, с продължителност до 6 месеца и целогодишен прием. Програмата предлага възможността стажантите да се потопят в динамична бизнес среда, ...

456