Author Archives: Нелина Стратиева

03 Дек.
0

Проведе се „Седмица на юриста“

Сдружение „Алуми клуб на завършилите ЮФ при УНСС“ организира и проведе кариерен форум „Седмица на юриста“ за 5-та поредна година. Форумът „Седмица на юриста“ се проведе под патронажа на проф. д-р Димитър Димитров, Ректор на Университета за национално и световно стопанство ...

ВИЖ ОЩЕ
09 Ное.
0

„Макроадванс“ АД търси Правен Сътрудник/Юрисконсулт

„Макроадванс“ АД търси да присъедини към екипа си Правен Сътрудник/Юрисконсулт. Правният съветник/Юрисковсултът извършва анализ и обработка на граждански производства, работи с различни регистри и правно-информационни системи. Подготвя и обработва книжа по изпълнителни производства. Извършва подготовка на книжа по граждански производства ...

ВИЖ ОЩЕ
24 окт.
0

Причиняване на смърт и телесна повреда при професионална непредпазливост

Заглавие: „Причиняване на смърт и телесна повреда при професионална непредпазливост (чл. 123 и 134 НК)“ Автор: Надя Пандилова Издателство: „Сиела“ Анализирани са обективните и субективните признаци на престъпленията по чл. 123 и 134 НК, както и същността на професионалната непредпазливост ...

ВИЖ ОЩЕ
18 окт.
0

Изключващи обществената опасност на деянието обстоятелства по българското наказателно

Заглавие: „Изключващи обществената опасност на деянието обстоятелства по българското наказателно право – Теоретичен модел за законодателно развитие“ Автор: Мирослав Овчаров Издателство: „Сиела“ Книгата представлява задълбочено и всестранно научно-практическо изследване на обстоятелствата, изключващи обществената опасност, запълвайки празнината в българската юриспрунденция, породена ...

ВИЖ ОЩЕ
23 сеп.
0

„Попов, Арнаудов и партньори“ търси Стажант

Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ търси Стажант/Адвокатски сътрудник. Стажантът/Адвокатският сътрудник изготвя проекти за искови молби, въззивни и касационни жалби, писмени защити и всякакъв вид съдебни книжа. Изготвя проекти за правни становища на български и английски език, проекти за договори ...

ВИЖ ОЩЕ
23 сеп.
0

Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ търси Юрист

Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ търси Юрист. Юристът извършва  действия за събиране вземанията на клиенти на Кантората по реда на ГПК, Закона за особените залози, Търговския закон, включително в производство по несъстоятелност. Подава заявления до съответните районни съдилища по ...

ВИЖ ОЩЕ
19 сеп.
0

Открихме академичната 2022/2023 г.

Академичната 2022/2023 година в Университет за национално и световно стопанство бе открита днес на 19-ти септември 2022 г. Тържеството по случай откриването се проведе в аула „Максима“ от 10:00 часа, а церемонията бе  предавана онлайн на сайта и Фейсбук профила ...

ВИЖ ОЩЕ
19 сеп.
0

Наръчник на ПРАВОкурсника

От десет години Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС посреща новопостъпилите студенти в Юридически факултет на УНСС на първия учебен ден, подарявайки им ръководството „Наръчник на ПРАВОкурсника“. За трета поредна година сдружението е подготвило ръководството,  в обновен дигитален формат. В ...

ВИЖ ОЩЕ
16 сеп.
0

Откриване на академичната година в УНСС

На 19-ти септември 2022 г. от 10:00 часа Университетът за национално и световно стопанство ще открие тържествено новата академична 2022/2023 година в аула „Максима“. Церемонията ще бъде предавана онлайн на сайта и Фейсбук профила на университета. От 12:00 часа ще ...

ВИЖ ОЩЕ
11 авг.
0

„Търговска банка Д“ АД търси Юрисконсулт

„Търговска банка Д“ АД търси да назначи Юрисконсулт, Централно управление. Юрисконсултът  изготвя правни становища по кредитни сделки. Изготвя/съгласува проекти на договори. Изготвя молби, заявления, пълномощни, проекти за нотариални актове и др. документи. Представлява Банката пред нотариуси, ЦРОЗ и др. Изготвя ...

ВИЖ ОЩЕ
12