Author Archives: Нелина Стратиева

31 май
0

Търговският регистър и практиката

Заглавие: Търговският регистър и практиката Автор: Янко Ганчев Издателство: Сиела Настоящата разработка е съставена в помощ на всички ангажирани с вписвания в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Запознаването с направените обобщения и систематизация на често ...

ВИЖ ОЩЕ
30 май
0

Недействителност на правните сделки

Заглавие: Недействителност на правните сделки Автор: Борислав Белазелков Издателство: Сиби Книгата съдържа комплексно изследване на основните материалноправни и процесуалноправни аспекти на недействителността на сделките. Последователно са разгледани приложното поле и различните форми на недействителност според правните ѝ последици и възможността ...

ВИЖ ОЩЕ
29 май
0

Наказателно право и съдебна практика

Заглавие: „Наказателно право и съдебна практика“ Автор: Никола Филчев Издание: „Сиела“ „Бих искал да се надявам, че настоящата книга ще събуди любознателността на младите юристи към наказателното право. Иронията е, че публикуваните решения на ВКС по конкретни казуси пораждат у ...

ВИЖ ОЩЕ
05 май
0

Стажантска програма на Уникредит

Уникредит обявява своята стажантска програма и търси стажант в Главна дирекция „Правна“. Стажатът изготвя правни становища. Окомплектоваш документи. Оформяш обезпечението по кредитни сделки. Подготвя молби за подновяване и заличаване на обезпечения в полза на банката. Изпълнява други задачи, свързани с ...

ВИЖ ОЩЕ
05 май
0

Стажантска програма в Lidl

Lidl обявява своята стажантска програма и търси стажант по проект Оптимизация на дейността в направление Право и нормативно съответствие. Какви са задълженията на стажанта: Ще бъде въвлечен се в процесите, свързани с Право и нормативно съответствие. Ще се запознае с ...

ВИЖ ОЩЕ
05 май
0

Балкантел търси Младши Юрисконсулт

Балкантел търси Младши Юрисконсулт. Младши юрисковсултът извършва преглед и одобрение на споразумения с клиенти и доставчици, както и други правни документи. Изготвя и актуализира образци на договори (NDA, MoU, споразумения и др.). Комуникира със старши юрисконсулта и ръководството на компанията ...

ВИЖ ОЩЕ
04 апр.
0

А1 търси Мениджър „Правно обслужване и регулации“

А1 търси Мениджър „Правно обслужване и регулации“. Мениджърът „Правно обслужване и регулации“ изготвя сравнително-правни анализи в областта на електронните съобщения, изграждането и ползването на мрежови обекти. Изготвя предложения за изменения на местното законодателството с оглед хармонизирането му с европейското и ...

ВИЖ ОЩЕ
29 мар.
0

FAIRPLAY INTERNATIONAL JSC търси Юрисконсулт

FAIRPLAY INTERNATIONAL JSC търси Юрисконсул. Юрисконсултът осигурява правното обслужване на фирмите от групата на ФеърПлей и изготвя цялостната правна документация. Изготвя проектодоговори и договори с клиенти и подизпълнители. Дава устни и писмени правни становища и консултации по конкретно поставени юридически ...

ВИЖ ОЩЕ
17 мар.
0

Дипломира се Випуск 2022

Магистрите от специалност „Право“ – випуск 2022 на Юридически факултет на УНСС получиха дипломите си на тържествена церемония в аула „Максима“ на 10-ти април 2023 г. Официални гости бяха проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и ...

ВИЖ ОЩЕ
12 мар.
0

Отборът на УНСС е класиран за финал в Helga Pedersen Moot Court Competition

Отборът на УНСС се класира успешно за финалите на Helga Pedersen Moot Court Competition. Международно състезание е най-престижното такова за защита на правата на човека в Европа. Участниците в отбора са студенти изучаващи специалност „Право“ в ЮФ при УНСС – ...

ВИЖ ОЩЕ
123