„Интернешънъл Асет Банк“ АД търси да назначи в екипа си Юрисконсулт, дирекция „Проблемни кредити“.

Юрисконсултът участва в подготовката и изпълнението на план за реализация на вземанията. Оказва съдействие на клонова мрежа по събирането на рискови експозиции. Изготвя обобщен правен анализ на длъжника, като извършвате проучвания и контактувате с външни институции. Образува изпълнителни дела, извършва необходимите правни действия и изискване на такива от съдебния изпълнител за своевременно събиране на дължимите вземания. Изготвя искови молби, отговори на искови молби, жалби срещу постановени съдебни актове, становища и възражения по образувани граждански дела, осъществявате процесуално представителство по граждански и изпълнителни дела. Осъществява процесуално представителство във връзка с реализацията на вземанията.

Изисквания за заемане на съответната длъжност: висше юридическо образование, професионален опит на подобна позиция, добра компютърна грамотност – MS Office, владеене на английски език, шофьорска книжка – категория „В“ (активен шофьор).

Срок за кандидастване: 30 март 2021 г.

За повече информация>>