Мария Иванова-Георгиева е новият ни гост в инициативата „Интервю с реализирали се възпитаници“. Тя беше лектор на тазгодишното издание на Кариерния форум „Седмица на юриста“, организан от Юридически факултет на УНСС и СНЦ „Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС“.

Завършва образованието си в Юридически факултет на УНСС през 2017 г., а още на следващата година се явява на конкурс за младши магистрати, представя се отлично на изпитите и през 2019 г. всъпва в длъжност „младши съдия“. Днес вече е съдия в Районен съд-Хасково.

Прочетете отговори на един млад, но изключително осъзнат съдия.

Въпрос: Разкажете ни за Вас и професионалното Ви развитие?

Мария Г.: Казвам се Мария, на 28 години, от гр. Ловеч, но от 9 години живея в гр. София. Завърших специалност „Право“ в Юридически факултет на УНСС през 2017 г. Може да се каже, че професионалното ми развитие започна от студентските ми години, благодарение на Юридическия факултет на УНСС, тъй като по време на обучението ми участвах в програми за стаж в различни институции, включително и в съдилища. От тогава се зароди и интересът ми към професията „съдия“.

След завършването ми до придобиване на юридическа правоспособност работих в частния сектор. Работата там ми даде изключително важния първи професионален опит и ми предостави възможност да отсея към коя от различните юридически професии да се стремя, така че да удовлетворява интереса ми към правото.

Поради многообразието и свободата, която предоставя магистратската професия, насочих вниманието си към подготовка за участие в конкурс за младши магистрати. През 2018 г. се явих на такъв конкурс и станах кандидат за младши съдия, поради което следваше да премина 9-месечно обучение в Националния институт на правосъдието. На 01.07.2019 г. встъпих в длъжността „младши съдия“ в Окръжен съд-Хасково, където разглеждах въззивни граждански и наказателни дела. Към настоящия момент съм командирована на длъжност „съдия“ в Районен съд-Хасково и разглеждам подсъдните на районен съд граждански и административни дела.

Въпрос: Какви са спомените Ви от обучението в Юридически факултет на УНСС?

Мария Г.: Спомените ми са пресни, тъй като обучението ми не беше толкова отдавна. Хубави са – пъстри и разнообразни. Благодарна съм за времето си в Юридическия факултет на УНСС най-вече заради колегите, с които ме срещна.

Въпрос: Какви качества, придобити в Юридически факултет на УНСС, отличават според Вас неговите възпитаници от останалите юристи?

Мария Г.: Предполагам, че възпитаниците на Юридическия факултет на УНСС се отличават с изключителната бързина и умелост да прилагат усвоените теоритични познания. Това се дължи на съчетанието на теоритичната подготовка с многото възможности за практическото й прилагане по време на обучението. След завършването на Юридически факултет на УНСС голяма част от студенти освен, че имат доста ясен поглед над различните дейности, извършвани от един юрист в неговата професионална област, вече са ги и извършвали под една или друга форма (стаж, задание на упражнение или като част от състезание). За тази добра практическа подготовка на студентите, завършили Юридическия факултет на УНСС, несъмнено спомага и преподавателският екип.

Въпрос: Били сте част от отбор на Юридическия факултет и сте участвали в състезания. Кои са положителните страни от това и смятате ли, че състезанията помагат на студентите по-лесно да се изградят като успешни практици?

Мария Г.: Заедно с мои колеги и приятели взехме участие в Национално състезание по гражданско и търговско право. Състезанията са предизвикателство, което автоматично означава самонадграждане. Същевременно са една добра тренировка за работата на един юрист – необходима е работа в екип, извършване на проучване за казусите, писане на съответните документи (искови молби, отговори, писмени защити) и още много други. Не без значение е и социалният аспект на състезанията. В обобщение – да, със сигурност помагат.

Въпрос: Работите една от трите мечтани професии за всеки млад юрист – оправдава ли очакванията Ви заеманата позиция? Защо според Вас магистратските длъжности са толкова желани?

Мария Г.: Не бих работила нищо друго на света. За мен това е най-хубавата юридическа професия. Така че – предполагам на този етап оправдава очакванията ми.

Не съм сигурна, че мога да кажа защо магистратските длъжности са толкова желани, но разбирам как тази професия може да очарова. Съчетава изключително много в себе си, ежедневно провокира към развитие… За млад юрист, който дерзае към правно познание, възможността всеки ден да се сблъска с нов юридически казус е безценна.

Въпрос: С какви предизвикателства се изправяте като магистрат към момента? Как се справяте с рамките, които законът понякога поставя на вътрешното Ви убеждение и морала?

Мария Г.: Бих разделила първия въпрос на две части – прездизвикателствата за всеки магистрат и за мен. В момента за съдебната система проблем е неравномерната натовареност на магистратите в различните съдилища, което има своите последици. В частност за мен, предвид това, че съм съдия от сравнително скоро, всичко е предизвикателство – най-голямото е възпитаването на търпение и умението да слушаш.

Относно рамките, които поставя законът на вътрешното убеждение и морала, и как се справям с тях – ами трудно, като всеки друг съдия. Но следва да не забравяме, че правото не е самоцелно и не съществува изолирано. То обслужва обществените отношения. Съответно не винаги правото успява своевременно да догони развитието им. И тук идва красотата на професията „съдия“, който следва да прецени как съществуващото позитивно право да ги уреди.

Въпрос: Кои качества намирате за изключително важни за всеки юрист?

Мария Г.: Много са… Предполагам организираност, емпатия и непрестанен стремеж към познание.

Въпрос: Къде обичате да прекарвате свободното си време?

Мария Г.: Навсякъде, където мога да се изгубя поне за малко.

Въпрос: Кажете ни коя е любимата ви книга?

Мария Г.: Това е въпрос, на който отговорът е отворен или иначе казано – следващата (не зная коя какво ще ми донесе).

Въпрос: Какво е посланието Ви към настоящите студенти на Юридически факултет на УНСС, които са се насочили в професионален план към съдебната система?

Мария Г.: Да бъдат верни на себе си и да се отстояват.