Консултантска къща „Велинов и партньори“ търси да назначи адвокат.

Адвокатът ще има следните отговорности:

  • Активна комуникация и взаимодействие с клиенти и партньори на консултантската къща;
  • Предоставяне на консултации по правни въпроси, свързани с дейността на клиентите ни;
  • Изготвяне на договори, споразумения, нотариални покани и други документи, свързани с дейността на клиентите ни;
  • Изготвяне на документи за съдебни производства – искови, обезпечителни и изпълнителни, както и активно участие в тях. Вписаните адвокати ще осъществяват и процесуално представителство;
  • Изготвяне на документации за провеждане на обществени поръчки, както и подготовка на документи /оферти/ за участие в процедури по възлагане на обществени поръчки.

Изискванията към кандидатстващите са следните: придобита юридическа правоспособност; успешно положен адвокатски изпит или вписване в адвокатска колегия ще се счита за предимство; 3 години професионален опит в областта на търговско, облигационно, трудово, вещно, административно, гражданско процесуално право; знания и опит в областта на трудово право и обществени поръчки ще се считат за предимство; отлично владеене (писмено и говоримо) на английски език; добра компютърна грамотност; дискретност, професионализъм и отговорност спрямо поверената информация и възложени задачи.

Компанията предлага добро финансово възнаграждение, възможност за професионално развитие и кариерна реализация и работа в модерен офис с млад и енергичен екип.

Автобиографии заинтересованите следва да изпращат на: ivaylo.petrov@hrs-bg.com