Юридически факултет на УНСС и Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС организират научна конференция на тема „Традиция и развитие на законодателството в сферата на икономиката“, която ще се проведе на 24 октомври 2018 г. в Голяма и Малка конферентни зали, УНСС, гр. София.

Конференцията ще се проведе под патронажа на проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС по повод 50-годишнината от приемането на Наказателния кодекс.

Тематични направления на конференцията:

  • 50 години от приемането на Наказателния кодекс – традиция и развитие в наказателноправната защита на икономиката;
  • Традиция и развитие на законодателството в сферата на държавното регулиране и стопанската дейност;
  • Развитие на законодателството във сферата на частноправните отношения.

Всички допуснати до участие в научната конференция доклади ще бъдат публикувани в електронно издание.

Всички условия>>