Юридически факултет на УНСС и Сдружение за международни състезания по право организират процедура за избор на отбор на УНСС за участие в Състезание по право на Европейския съюз /CEEMC/. 

CEEMC е едно от най-престижните състезания по право на Европейския съюз, което се провежда ежегодно в различни европейски държави повече от двадесет години, под патронажа на Съда на Европейския Съюз в Люксембург и The British Law Center.

Състезанието представлява симулативен процес в две фази – писмена и устна, който следва процедурите и правилата на Съда на Европейския Съюз. Казусите са вдъхновени от висящи дела пред Съда на Европейския Съюз и са разработени от професори от Кеймбридж и юристи от СЕС.

Устната фаза тази година ще бъде във Вроцлав, Полша.

Отборът на УНСС ще бъде от максимум четирима човека и ще бъде определен въз основа на проведено събеседване с кандидатите, които трябва да са студенти по Право в УНСС и да владеят отлично английски език.

Желаещите да участват следва да изпратят кратко представяне на английски език на e-mail ekaterina.dimitrusheva@gmail.com

Краен срок за кандидатстване: 30 декември 2017 г.